Chính sách bảo mật

Hãy đọc kỹ các chính sách bảo mật của chúng tôi về chính sách thông tin cá nhân mà iHownow Blog thu thập được. Đâu là cách mà chúng tôi sử dụng những thông tin này.

Những chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi là bạn đã đồng ý cung cấp tên và địa chỉ email để giúp iHownow Blog cải thiện trải nghiệm chất lượng dịch vụ đúng với điều khoản sử dụng trước đó. Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích trục lợi. Nhưng thông tin cá nhân thông qua cookie này đều được quản lý trên cơ sở dữ liệu và được bảo mật an toàn tuyệt đối.

Khi nào thông tin được thu thập

Khi bạn đồng ý nhận thông tin của iHownow cung cấp trong bản tin định kỳ.

Thời gian thông tin được lưu lại

Không có thời gian cụ thể (điều này phụ thuộc vào sự tồn tại của website). Người tiêu dùng có thể gửi yêu cầu hủy bỏ thông tin này tới chúng tôi.

Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của người dùng nhằm các mục đích sau đây:

  • Giúp nâng cao lên về chất lượng bài viết của Website iHownow Blog đánh giá sản phẩm.
  • Cập nhật một cách đầy đủ nhất về thông tin cho người tiêu dùng.
  • Nếu có các chương trình khuyến mại hoặc là giảm giá sản phẩm. Chúng tôi sẽ gửi email thông qua email mà bạn đã đăng ký.

Sử dụng Cookie như thế nào?

iHownow Blog không có mục đích sử dụng cookie của bạn đọc cho việc theo dõi. Khi máy tính của bạn hiển thị cảnh báo về cookie, bạn có quyền đồng ý hoặc không đồng ý. Nếu bạn tắt cookie tắt, thì rất tiếc sẽ có một số tính năng bị vô hiệu hóa khi sử dụng trang iHownow. Điều này sẽ làm kém đi tính hiệu quả trong việc sử dụng các dịch vụ của iHownow Blog.

Đối với bên thứ ba

Chúng tôi tuyệt đối không cung cấp thông tin của người đọc cho bên thứ 3 nào. Chúng tôi không mua bán, trao đổi hay đưa các thông tin của bạn đọc cho một bên thứ ba nào khác.

Chương trình liên kết

Chúng tôi cung cấp việc sử dụng dịch vụ các sản phẩm khuyến mãi của bên thứ ba trên Blog đánh giá này. Những chính sách bảo mật của bên thứ ba này đều là riêng biệt và không liên quan tới chúng tôi. Vì thế, iHownow.com/blog/ không có trách nhiệm đối với các nội dung mà bên các trang liên kết cung cấp cho bạn đọc.

Bảo mật bên quảng cáo của Google

Chúng tôi có đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google hiện tại là một nhà cung cấp thuộc bên thứ ba, họ sử dụng cookie để phục vụ cho việc quảng cáo đúng nhóm đối tượng khách hàng theo hành vi. Bạn có quyền chọn không tham gia sử dụng cookie của phía Google.